Thiên Tỉnh Tửu – Rượu Hải Long

200,000

Rượu Hải Long

Nguyên Liệu: Gạo thơm ST, Hải Long khô.

 

 

Scroll Up