Thiên Tỉnh Tửu – Rượu Chuối Hột Rừng

70,000

Thiên Tỉnh Tửu.

Rượu Chuối Hột Rừng

Nguyên Liệu: Gạo thơm ST, chuối hột.

Scroll Up