Rượu Thiên Tỉnh Tửu

120,000

Thiên Tỉnh Tửu.

Rượu Chuối Hột Rừng

Nguyên Liệu: Gạo thơm ST, chuối hột.

 

 

 

 

Scroll Up