Phòng Vip 3

690,000

2 Loại : 1 Giường đôi và 1 giờng đơn, hoặc 2 giường đơn.

Gọi 0299 3616 122  đặt phòng.

128 Nguyễn Trung Trực, Phường 2, Sóc Trăng

Scroll Up