Đặt phòng khách sạn

Royal Hotel

Phòng Royal Vip 3

450,000

Royal Hotel

Phòng Royal Vip 2

680,000

Royal Hotel

Phòng Royal Vip 1

790,000
680,000